Objectius

Els objectius de l’Associació d’Exalumnes i Amics de l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili, els quals es consideren d’interès general, són:

a) Promoure i mantenir una xarxa de relacions i d’intercanvis professionals entre les persones que s’han format a l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili.

b) Desenvolupar les activitats i serveis que contribueixin al millor coneixement de tots els socis, a la defensa dels seus interessos i a la millora dels seus coneixements generals i les seves activitats. Tot això, facilitant el seu desenvolupament professional i col·laborant amb altres centres i institucions en la potenciació de la formació permanent dels antics alumnes.

c) Contribuir a la divulgació i difusió de l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili.

d) Fomentar la col·laboració amb altres col·lectius universitaris i la creació d’espais comuns de debat i reflexió.

e) Cercar mecanismes de relació amb la societat, representada per entitats i organismes socials, culturals, polítics i econòmics.

f) Organitzar activitats i prestar serveis als associats. En particular, l’Associació promourà les següents accions:

  • L’organització de conferències, seminaris, i l’intercanvi d’idees i experiències relacionades amb el món de la gestió empresarial, l’emprenedoria i tots aquells temes relacionats amb l’MBA.
  • L’impuls de tota mena de serveis i d’activitats de caràcter social i cultural que contribueixin a conèixer millor tots el socis i a millorar-ne la formació en general.
  • La cooperació amb l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili en la potenciació de la formació permanent dels antics alumnes i en l’apropament de la Universitat a l’empresa i altres sectors implicats en la gestió empresarial.
  • Qualsevol altre que decideixi l’Assemblea General, sempre que sigui compatible amb els objectius de l’Associació.

g) En queda exclòs tot ànim de lucre.